راهنمای سایت و پنل کاربری
آوریل 24, 2019

تعرفه امتیاز ها و سطح ها

تعرفه امتیاز در دوئل :

برد هر بازی دوئل : ۵۰ امتیاز
باخت در هر بازی دوئل : ۱۰ امتیاز ( برای ثبت نام دوئل )

 

تعرفه امتیاز در کاپ هفتگی :

قهرمان : ۳۰۰ امتیاز
نایب قهرمان : ۱۵۰ امتیاز
سوم : ۹۰ امتیاز
چهارم : ۷۵ امتیاز
پنجم تا هشتم : ۵۰ امتیاز

*کسانیکه دو سهمیه باشند در صورتیکه هر دو سهمیه شان مقام کسب کند، امتیاز هر دو مقام محاسبه میشود

 

حداقل امتیاز مورد نیاز برای سطح ها :

بدون ستاره : صفر امتیاز
یک ستاره : ۳۰۰ امتیاز
دو ستاره : ۶۰۰ امتیاز
سه ستاره : ۱۰۰۰ امتیاز
چهار ستاره : ۲۰۰۰ امتیاز
پنج ستاره : ۴۰۰۰ امتیاز